גפן מליחי

שם התערוכה: מצב משפחתי

רישום על נייר

משפחה מורכבת מהרבה רבדים והיא תלוית אישיות וסגנון. לא ניתן לאתר מה היא משפחה האידיאלית מכוון שאידיאלי הוא דבר אינדיבידואלי. תוצאות החיפוש במנועי החיפוש מאפשרים לנו להציץ דרך החלונות אל לב וגרעין המשפחה ולקבל את הדעות האינדיבידואליות. בעצם, מנועי החיפוש באינטרנט הם סמל למשפחה. בחיפוש רחב וכללי לערך המילה ניתן לראות את המוסכמות, אידיאל המסגרת של החברה. אך אם נמקד את השאלה נגלה, כי חיים בעולמנו מגוון רחב ואינסופי של משפחות שלכל אחת האידיאל שלה.