על המסלול לאמנות 

המסלול לאמנות במכללת תלפיות מכשיר מורים להוראת מקצועות האמנות החזותית בבתי הספר היסודיים (כיתות א’-ו’) ובעל יסודיים (כיתות ז’-י’). המסלול קיבל את הסמכת המל”ג להעניק תואר אקדמי “בוגר בהוראה” בתחום האמנות (.B.Ed)

המסלול לאמנות במכללת תלפיות מהווה בית חינוך לסטודנטית המבקשת לחוות, להתמודד ולהביע באמצעים אמנותיים את קולה הפנימי למול הסביבה ואירועי היומיום ברוח המסורת היהודית. המסלול מתמקד בחינוך ליצירה אמנותית, בהבנת האמנות והרחבת תחומי הידיעה של הסטודנטית, באינטראקציה בין היצירה, האמן החברה, וכמובן בחינוך להוראת האמנות. במסגרת הלימודים נחשף התלמיד לתקופות שונות בתולדות האמנות ומפתח יכולת ביטוי באמצעות השפה האמנותית.

במסלול לאמנות אנו מדגישים הן את המקצועיות והרצינות בכל תחומי ההכשרה האקדמיים, הן את הדאגה האישית והפרטנית לסטודנטיות ולצרכיהן, והן את אוירת השיתוף, החברות והשמחה.

תקופתינו מתאפיינת ב”רעש” חזותי” רב: שלטי חוצות, אריזות מוצרים, מחשב, אינטרנט, טלפון נייד, עיתונות וטלוויזיה. חשיפה זו מעוררת תהיות לגבי האמנות החזותית: מה מהווה אמנות במסגרת חברה מרובת גירויים חזותיים? מה תפקיד האמנות במצב זה במישורי הפעילות השונים – החברתי, התרבותי, הדתי/יהודי, האישי והאוניברסלי? המסלול לאמנות מכשיר את הסטודנטים להבנת התרבות החזותית העשירה והמקפת כתשתית ליצירה, לחקר, ולדיון בתרבות ובאמנות בכלל ובאמנות יהודית בפרט, תוך שימוש בשפה אמנותית ותוך נקיטת גישה פרשנית וביקורתית.

ראש המסלול: ד׳׳ר מתי פישר

רכזת המסלול: גב׳ אורנה סגל

הרשמה

על המסלול לאמנות 

לוגו מסלול אמנות.png