צביה חן סופר נהרי

טבעה של טבעת

הדפסה דיגיטלית

"טבעה של טבעת" 

יקרה הטבעת ונחשקת .

אך בחללה דברים רבים היא מייצגת .

מיהלום יקר ואושר עד מחויבויות ועמידה בשעת כושר.

מהו טיבה של טבעת ? מהו טבעה ?